להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פשטי מקראות השמיטה | מקורות

יד רמ"ה על מצוות תוספת שביעית

ור"מ הלוי ז"ל [הרמ"ה] מפרש דכולה קרא נדרש בימי שמיטה, ו"ימים" האמורות כאן – שָׁנִים הם.

מקורות קרובים

Avatar

פסוקי התורה

השוואת המקראות השונים