להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

חזון איש על תוקף המכירה

ועכשיו . . . הדרנא בי, ונראין הדברים . . .
לעניין תרומות ומעשרות ושביעית,
כל שלא נכתב בטב״ו [=טאבו]
, הרי היא של ישראל כדיניהם (והמכירה לא חלה).

סוגיות קשורות

מקורות קרובים