להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור לא תחונם בשמיטה ? | מקורות

חזון איש על לא תחונם בשמטה

לעניין חניה בקרקע . . . המציאות של עובדי ע״ז על אדמת ישראל בקניין שנאוי לפני המקום, וכל שקנה הקרקע והיא שלו הרי עובד ע״ז על קרקע הארץ . . . ולפיכך אין מקום להתיר למכור לנכרי בשביל להפקיע קדושת שביעית, ואדרבה איסור שביעית דרבנן בזמן זה, ומכירה לאו דאורייתא כטריפה ובשר בחלב וכיוצא בזה.

מקורות קרובים

Avatar

חזון איש על לא תחונם בשמטה

חזון איש זרעים כד, ו