להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

חזון איש על לא תחונם בשמטה

לעניין חניה בקרקע . . . המציאות של עובדי ע״ז על אדמת ישראל בקניין שנאוי לפני המקום, וכל שקנה הקרקע והיא שלו הרי עובד ע״ז על קרקע הארץ . . . ולפיכך אין מקום להתיר למכור לנכרי בשביל להפקיע קדושת שביעית, ואדרבה איסור שביעית דרבנן בזמן זה, ומכירה לאו דאורייתא כטריפה ובשר בחלב וכיוצא בזה.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים