להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פשטי מקראות השמיטה | מקורות

חזון איש על כניסה לגינה בשמיטה

שמענו בשם מרן (החזון איש), שבמקום הצורך מותר לו לנעול דלת ולכתוב שם פתקא שכל מי שרוצה ליטול יוכל לקבל המפתח בבית, ואף על גב שגורם לו [לאיש שרוצה לקחת מפירות שביעית] טורח יתירא.

מקורות קרובים

Avatar

פסוקי התורה

השוואת המקראות השונים