להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

חזון איש על זריעה במכונה

לא מיקרי תולדה אלא בשינוי בצורת המלאכה, כמו משקה מים לזרעים, אבל כשאין שינוי בצורת הזריעה ובצורת החרישה, אלא האדם הכין השתלשלות אמצעיות בין מעשיו לעצם הזריעה… הרי זה בכלל האב של זריעה.

חזון איש יו"ד כה, לח