להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

חוק המקרקעין – יחודי לענין שמיטה

עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות השמיטה שנעשתה
באישור מועצת הרבנות הראשית או באישור מי שהמועצה הסמיכה לכך,
תהיה תקפה . . .אף אם היא לזמן,
ותהיה נגמרת אף בלא רישום.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים