להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פירות קדושת שביעית ? | מקורות

הרב קוק על נטילת ידים

אף על פי שאין לנו טהרות בזמן הזה, מכל מקום, מפני כבוד קדושת שביעית אין לסוך גם עכשיו את השמן של שביעית כי אם בידיים טהורות על ידי נטילת ידיים, כשם שתיקנו נטילת ידיים לסעודה… והמקדש עצמו בזה לקיים הלכה זו גם בזמן הזה, תבוא עליו ברכה.

מקורות קרובים

Avatar

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)