להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | מקורות

הרב אריאל על זריעה בגרמא

למעשה נראה שיש לחוש, שגרמא בשביעית אסור, ואפילו מי שמתיר גרמא בשביעית, במכשיר אוטומטי המוחזק ביד, והאדם מוליכו ממקום למקום יודה שזו מלאכה בידים, ורק במכשיר המוחזר על ידי האדם כשאינו מופעל, ואחר כך בא פולס חשמלי המפעילו, יש מקום לדון אם הוא נחשב לגרמא.

שו"ת באהלה של תורה ג, ה

מקורות קרובים

Avatar

דברים טו'

השמיטה בדברים טו' : א-ד