להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פשטי מקראות השמיטה | מקורות

הקבלה בין ציווי שבת ושמיטה

 שבת [שבת בראשית – שמות כ'] שמיטה [שבת הארץ – ויקרא כ"ה]
ששת ימים תעבוד שש שנים תזרע שדך
ועשית כל מלאכתך ואספת את תבואה
ויום השביעי שבת לה'… ובשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לה'
לא תעשה כל מלאכה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור
אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, לך ולעבדך ולאמתך
ובהמתך וגרך אשר בשעריך ושכירך ולתושבך הגרים עמך.

ולבהמתך ולחיה אשר בארצך

כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ כי לי הארץ

מקורות קרובים

Avatar

פסוקי התורה

השוואת המקראות השונים