להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

הצלת חיי שעה

מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת ספק כותי ספק ישראל מפקחין עליו את הגל מצאוהו חי מפקחין ואם מת יניחוהו. מצאוהו חי פשיטא לא צריכא דאפי' לחיי שעה (יומא פג, א; פה, א)

סוגיות קשורות

מקורות קרובים