להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

שימוש בתאריך נוצרי? | מקורות

הסתייגות הרב צבי יהודה מתאריך נוצרי

אביע את צערי ותמהוני על כי בראש החוברת מוזכרת ספירת הדת הנוצרית להולדתו של אותו פושע ישראל שעשאוהו נכרים עבודה זרה. בכלל הלוא יש בזה משום "לא תזכירו" ו"לא ישמע על פיך", ומשום חרפה דתית ולאומית של המשך עול הגויים על צווארנו.

מכנים שנה זו שנה אזרחית, האם זו השנה האזרחית כאן? ופלי זה הננו, אשר עלינו נאמר "כל האזרח בישראל", לא אזרחים, ושנתנו הנמנית לבראשית ברא, לא אזרחית?!