להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פירות קדושת שביעית ? | מקורות

הוצאת פירות שביעית לחו"ל

אין מוציאין שמן שריפה ופירות שביעית מהארץ לחוץ לארץ.

מקורות קרובים

Avatar

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)