להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

הוצאת פירות שביעית לחו"ל

אין מוציאין שמן שריפה ופירות שביעית מהארץ לחוץ לארץ.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים