להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

דחיית נפש מפני נפש | מקורות

האם פיקוח נפש דוחה גזל

מאמר של הר' מיכאל מיכי אברהם

דיון בשיטת רש"י בנושא

כאן 

מקורות אחרונים