להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

הסוגיות התלמודיות | מקורות

האם פיקוח נפש דוחה גזל

מאמר של הר' מיכאל מיכי אברהם

דיון בשיטת רש"י בנושא

כאן 

מקורות אחרונים

Avatar

הסדרן קודם לפלפלן

תלמוד ירושלמי, הוריות ג' ה

Avatar

חייך קודמים לחיי חבירך

הרב יוסף צבי רימון