להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

תעדוף חולים במחלקות קורונה | מקורות

דיני קדימויות

משנה ז'
האיש קודם לאשה
להחיות ולהשיב אבדה,
והאשה קודמת לאיש
לכסות ולהוציאה מבית השבי.
בזמן ששניהם עומדים לקלקלה,
האיש קודם לאשה.

משנה ח'
כהן קודם ללוי, לוי לישראל,
ישראל לממזר, וממזר לנתין,
ונתין לגר, וגר לעבד משוחרר.
אימתי, בזמן שכולן שוין.
אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ,
ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.

משנה, הוריות ג', ז-ח

מקורות קרובים

Avatar

מכונות הנשמה

דף מקורות לסוגיה