להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור לא תחונם בשמיטה ? | מקורות

גמרא על עושה מעשה בניגוד לתורה

כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד. אם עביד – לא מהני מידי.

מקורות קרובים

Avatar

חזון איש על לא תחונם בשמטה

חזון איש זרעים כד, ו