להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

גמרא על עושה מעשה בניגוד לתורה

כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד. אם עביד – לא מהני מידי.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים