להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

התוקף המשפטי של היתר המכירה | מקורות

גמרא על איסור לא תחונם

לא תחנם – לא תתן להם חנייה בקרקע; דבר אחר: לא תחנם – לא תתן להם חן; דבר אחר: לא תחנם – לא תתן להם מתנת חנם

מקורות קרובים

Avatar

דברי חיים על תוקף המכירה

דברי חיים או"ח ב, לז