להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור לא תחונם בשמיטה ? | מקורות

גמרא על איסור לא תחונם

לא תחנם – לא תתן להם חנייה בקרקע; דבר אחר: לא תחנם – לא תתן להם חן; דבר אחר: לא תחנם – לא תתן להם מתנת חנם

מקורות קרובים

Avatar

חזון איש על לא תחונם בשמטה

חזון איש זרעים כד, ו