להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פשטי מקראות השמיטה | מקורות

אכילת פירות שביעית בטובה

בית שמאי אומרים: אין אוכלין פירות שביעית בטובה; ובית הלל אומרים: אוכלין בטובה ושלא בטובה [גרסת הראב"ד: אוכלין אלא בטובה – יש לומר תודה לבעלים].

מקורות קרובים

Avatar

פסוקי התורה

השוואת המקראות השונים