להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

קורונה ביום כיפור | מקורות

איסור תענית בזמן מגיפה

האידנא אין מתענין כלל בשעת (מגיפת)הדבר
דמנוסה הוא כשאינו אוכל ושותה
קולט חס וחלילה שינוי האויר*.

מגן אברהם תקעו, ב

שינוי האוויר : הדעה הרפואית באותה תקופה סברה שהדבר עובר באוויר .

מקורות קרובים

Avatar

איסור תענית בזמן מגיפה

מגן אברהם תקעו, ב

Avatar

אומדן לחישוב ספק פיקוח נפש

ציץ אליעזר ח"ח, סימן טו פרק ז אות א