להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

איסור הפסד פירות שביעית

אם מפסיד פירות שביעית – הרי זה מפסיד קדשים.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים