להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | מקורות

אבן עזרא על שביתת הקרקע

ושבתה הארץ שבת לה' – מצוה על ישראלי שלא יעזוב גר לזרוע שנת השבת, כאשר לא נעזבנו לעשות מלאכה בשבת, כי הוא ברשותנו.

אבן עזרא ויקרא כה, ב

מקורות קרובים

Avatar

דברים טו'

השמיטה בדברים טו' : א-ד