להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

נגד השימוש בתאריך נוצרי

נגד השימוש בתאריך נוצרי

פוסקים רבים הביעו התנגדות לשימוש בתאריך הנוצרי, הן מצד המניין לשנות לידתו של יש"ו ובעצם הודאה בעבודה זרה, והן מצד הסלידה הנדרשת מתאריך של דת שכל כך רדפה אותנו.

יש פוסקים בימינו, כמו הרב צבי יהודה קוק והרב שלמה אבינר, שטוענים שצריך להימנע ככל הניתן משימוש בתאריך זה, והדגישו שזו גם חרפה לאומית ודתית לעשות זאת.

מתירים שימוש בתאריך נוצרי

מתירים שימוש בתאריך נוצרי

יש פוסקים גדולים כמו השולחן ערוך והרמ"א, שבעצמם השתמשו בתאריך הנוצרי לכל מיני דברים.

להיתר יש כמה  סיבות, הן מצד שכנראה הוא לא מונה לזמן לידתו של יש"ו אלא הוא מאוחר יותר, והן מצד שהשימוש בו לא מכוון לאיזכור עבודה זרה, אלא הוא שימוש מקצועי בלבד.

בעקבות זאת קבעו כמה פוסקים שאכן ניתן להשתמש בתאריך הנוצרי כאשר יש בכך צורך..
ויש פוסקים שהתירו  שימוש רגיל אבל לא שימוש במשמעות דתית כמו למשל במצבות בבתי קברות .

 

רבים עמדו על החשיבות בשימוש בלוח העברי. השימוש בלוח העברי משנה את המנטאליות של עם ישראל, ומצהיר שהוא לא משועבד לגויים. ולמרות שהיום חשיבותו של הלוח העברי ירדה קצת (לא מקדשים כל חודש כמו בימי חז"ל), עדיין צריך לשאוף לחזור לנתינת הכבוד הראוי לו.

פוסקים רבים הביעו התנגדות לשימוש בתאריך הנוצרי, הן מצד המניין לשנות לידתו של יש"ו ובעצם הודאה בעבודה זרה, והן מצד הסלידה הנדרשת מתאריך של דת שכל כך רדפה אותנו.

אולם יש פוסקים שהתירו את השימוש במניין הנוצרי מכמה סיבות, הן מצד שכנראה הוא לא מונה לזמן לידתו של יש"ו אלא הוא מאוחר יותר, והן מצד שהשימוש בו לא מכוון לאיזכור עבודה זרה, אלא הוא שימוש מקצועי בלבד.