להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

חייך קודמים

חייך קודמים

האם לכלול רכיב הגנה שבכל מקרה הרכב יגן על הנהג והנוסעים, גם במחיר חייהם של רבים אחרים? השיקול העיקרי – לעודד רכישת רכבים כאלו המצילים חיי אדם גם אם הלכתית יהיו מקרים שלכאורה צריך להקריב את חייו

יחיד מול רבים

יחיד מול רבים

(משל הטרולי) – החזון איש על הסטת החץ

אשם ולא אשם

אשם ולא אשם

האם בשעת תאונה  – שהינה בלתי נמנעת גם ברכב האוטומטי – יש לכלול בהחלטות האוטומטיות גם רכיב של אשמה, כלומר שהרכב יעדיף פגיעה באדם שאשם בתאונה גם אם נגרם לו נזק גדול יותר ואפי' מוות.

קדימויות הוריות

קדימויות הוריות

האם יש עדיפות בתכנון הפגיעה בין זקן לילד, בין נשוי לרווק, בין אב לילדים לבחור, בין ת"ח לעם הארץ, בין איש לאשה, וככל דיני קדימה בפדיון שבויים ובהצלה המוזכרים בסוף מסכת הוריות.

נזק לרכוש

נזק לרכוש

הצלת עצמו על ידי נזק לרכוש אחר

עקרון אי הסטת הרכב – "שב ואל תעשה" בכל מקרה

עקרון אי הסטת הרכב – "שב ואל תעשה" בכל מקרה

האם להסיט את הפגיעה למעט נזק ככל הניתן גם אם במקום ניזק מסוים ינזק או ימות אדם אחר, או שאין לנו להתערב בשיקולים של חיים ומוות, ויש להשאיר הדבר ביד המקרה.