להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

הגיעו יחד ספק וודאי

הגיעו יחד ספק וודאי

אם הגיעו יחד חולה שספק אם חיבורו למכונה יציל אותו ומולו חולה שודאי שינצל:
למרות שהעיקרון הוא שאין דוחים נפש מפני נפש (ולכן אולי אסור היה לרופא להחליט  – למשל על ידי הטלת גורל)
אין מחלוקת בין הפוסקים שחייבים להעדיף את החולה שודאי יתרפא. לא רק מצד העובדה שאין ספק מוציא מדי וודאי, וגם מצד העדפה שעלתה בדיון של  של  חיי עולם מול חיי שעה כאן.

 

מאידך אם הגיע חולה קל שכרגע ניתן לטפל בו בלי הנשמה לעומת חולה קשה שחיבורו עשוי להביא להבראתו (גם אם לא בוודאות) – יש לחבר את החולה הקשה למרות החשש שהחולה הקל עלול להזדקק בהמשך למכונה
(לאור דברי הגרש"ז כאן).

 

לדיון שהתפתח בהמשך לסוגיה זו ראו כאן

הגיע לבד חולה שספק יתרפא

הגיע לבד חולה שספק יתרפא

הגיע חולה שיש ספק אם חיבורו למכונה יועיל מפני שמצבו קשה, אבל בינתיים יש מכונה פנויה.
מאידך ידוע שעוד מעט יגיעו חולים שיזדקקו למכונות – האם לא לחבר את הספק.
הרב שכטר קבע שהיות והחולים מגיעים בזרם בלתי פוסק, נחשב הדבר כאילו הגיעו בבת אחת, ולכן יש להמתין עם החולה המסוכן ולא לחבר אותו, שהרי החולה שיש לו סיכוי להבריא קודם.

הגיעו יחד – זקן מול צעיר

הגיעו יחד – זקן מול צעיר

האם יש מקום להעדפת הצעיר בגלל תועלתו החברתית – רווח שנים רבות יותר של תרומה לקהילה
על פי רשימת הקדימויות של המשנה בהוריות והירושלמי בהוריות

אמנם, האגרות משה סובר שאי אפשר ללכת כיום על פי רשימת הקדימויות הזו, כי קשה להעריך היום תרומה של איש מול אשה לחברה, וכך גם כהן מול לוי.

באשר לצעיר מול זקן, הרב שכטר קבע שאין להעדיף צעיר מול זקן, שהרי הגיל לא הוזכר כפרמטר לעדיפות. ולא עוד אלא יכול להיות שהזקן יוכל לתרום לחברה בשנתיים מה שהצעיר יתרום בעשרים שנה. במצב כזה יש להציל קודם את זה שהגיע קודם, ולא להעדיף את הצעיר דווקא.

חולה שלא ישרוד מחובר למכונה והגיע חולה שישרוד

חולה שלא ישרוד מחובר למכונה והגיע חולה שישרוד

שאלה קשה יותר היא במקרה שחולה שסיכוייו לשרוד מועטים והוא מחובר למכונה, וכעת הגיע חולה שיש לו סיכוי לשרוד, האם יש לנתק את החולה שמחובר, כלומר לעשות DNR לכאורה רק כשמתחילים טיפול חדש? או כבר מעכשיו?
הרב פיינשטיין כותב ע"פ הגמרא שאם מגיעים יחד שני חולים, שאחד ידוע שיחיה חיי שעה (פחות משניים עשר חודש) והשני יבריא (=חיי עולם), יש להציל קודם את זה שיחיה חיי עולם. אבל, אם כבר חיברו את החולה שיוכל לחיות חיי שעה למכונות הנשמה, אסור יהיה לנתק אותו.

מאידך, אפשר לא לתת לו טיפולים מאריכי חיים ובכך יקוצרו בעקיפין חייו והמכונה תתפנה מהר יותר.

לדיון מורחב בסוגיית החולה הנוטה למות ראו כאן.

חולה רגיל מול בעל מוגבלות

חולה רגיל מול בעל מוגבלות

הועדה הציבורית לתעדוף חולים קשים בתקופת הקורונה, קבעה כאן קביעה שנויה במחלוקת.
לדעתה, היות והאופק הרפואי של אנשים בעלי מוגבלות הוא נמוך יותר מאשר אנשים רגילים,
אם מגיעים חולה בעל מוגבלות וחולה רגיל – יש להעדיף את החולה הרגיל על פני בעל המוגבלות.

אולם הרב יובל שרלו קבע על בסיס הדיון בסוגיית נפש מפני נפש (כאן)
כי לא נכון להגדיר את בעלי המוגבלות כנחתים מבחינה רפואית,
ולכן אין לדרג אותם בעדיפות נמוכה יותר.

להרחבה על כך ראו כאן

העדפת צוות רפואי

העדפת צוות רפואי

הרב רימון העלה סברה  שיש להעדיף איש/אשת צוות רפואי על חולה רגיל משתי סיבות:

 • הוא חיוני להמשך הטיפול בשאר החולים ולכן הצלתו תציל חיים רבים אחרים.
 • הוא סיכן את חייו להצלת אחרים ולכן קודם.

השאלה היא האם אין כאן מדרון חלקלק – שכן האם נוכל להשוות רמטכ"ל לאזרח פשוט, או לומר שהוא קריטי יותר לקיומה של המדינה ולכן הוא קודם.

sources

ברחבי העולם מערכות הבריאות קורסות בגלל מספר חולי הקורונה הרבים המגיעים למצב קשה.

תודה לאל , בישראל המצב עדיין טוב , אבל גם אנחנו עלולים להגיע למצב הזה ח"ו.

במצב כזה , במידה ויתפתח מחסור במיטות אשפוז – יהיה צורך להחליט את מי להעדיף בחיבור למכונות :
צעירים מול מבוגרים , בעלי סיכוי גבוה יותר לעומת בעלי סיכון נמוך יותר ועוד .

 • =====================

לסוגיות התלמודיות הרלוונטיות לחצו כאן

 • אודי ליאון

  הקדמה הקדמה (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  ברחבי העולם מערכות הבריאות קורסות בגלל מספר חולי הקורונה הרבים המגיעים למצב קשה. תודה לאל, בישראל המצב עדיין טוב, אבל… ברחבי העולם מערכות הבריאות קורסות בגלל מספר חולי הקורונה הרבים המגיעים למצב קשה. תודה לאל, בישראל המצב עדיין טוב, אבל גם אנחנו עלולים להגיע למצב הזה ח"ו. במצב כזה, כאשר יש מחסור במיטות אשפוז  או מחסור בצוות במחלקות הקורונה – עלול להתפתח צורך להחליט את מי להעדיף בטיפול: צעירים מול מבוגרים, בעלי סיכוי גבוה יותר לעומת בעלי סיכון נמוך יותר ועוד . הדיון שלהלן מתבסס על בעיקר על דברי הרב יוסף צבי רימון, ותוספות של הרב צבי שכטר והרב יובל שרלו. לסוגיות התלמודיות הרלוונטיות לחצו כאן (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  חולה ומסוכן חולה קל מול קשה היכול להבריא הגיעו ביחד שווים מכונה פנויה זמנית למסוכן מסוכן מחובר והגיע חולה
  1. חולה ומסוכן
  2. חולה קל מול קשה היכול להבריא
  3. הגיעו ביחד שווים
  4. מכונה פנויה זמנית למסוכן
  5. מסוכן מחובר והגיע חולה
  (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  נקודת המוצא: אסור לדחות נפש מפני נפש נקודת המוצא: אסור לדחות נפש מפני נפש (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  מובא במשנה באהלות: עובר המסכן את חיי אמו, אם הוא הוציא את ראשו אסור להרוג אותו כדי להציל את אימו,… מובא במשנה באהלות: עובר המסכן את חיי אמו, אם הוא הוציא את ראשו אסור להרוג אותו כדי להציל את אימו, כי אין דוחים נפש מפני נפש. כלומר אי אפשר להעדיף מבוגר על תינוק. (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  הגמרא מסבירה שאי אפשר לדחות חיים של אדם אחד כדי להציל אדם אחר בגלל העקרון שאי אפשר לדעת שדמו של… הגמרא מסבירה שאי אפשר לדחות חיים של אדם אחד כדי להציל אדם אחר בגלל העקרון שאי אפשר לדעת שדמו של אחד אדום יותר משל חברו, כך שבעצם חייו חשובים יותר. (צפיה בדעה במקור)
 • סתירה
  אפרים שרם

  הגמרא פוסקת כר"ע במקרה של שניים שהלכו במדבר ויש לאחד מים שלא יוכלו להספיק לשניהם, שהדין הוא שחייו של בעל… הגמרא פוסקת כר"ע במקרה של שניים שהלכו במדבר ויש לאחד מים שלא יוכלו להספיק לשניהם, שהדין הוא שחייו של בעל המים קודמים. לכאורה יש כאן דחייה של נפש אחת על פני חברתה. ר' חיים מבריסק תירץ שכאן לא מדובר בהריגה אקטיבית אלא רק בהצלה של בעל המים, ואז הוא לא מחוייב להקריב את חייו למען חברו. (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  יש מחלוקת באחרונים האם גם לדעת ר"ע כאשר אין לאף אחד בעלות על המים (למשל כשהם בבעלות אדם שלישי, כמו… יש מחלוקת באחרונים האם גם לדעת ר"ע כאשר אין לאף אחד בעלות על המים (למשל כשהם בבעלות אדם שלישי, כמו במקרה שהרופא צריך להחליט במי לטפל) האם לנסות להציל את שניהם במקביל (ואז כנראה שניהם ימותו  או שעדיף לתת לאחד מהם (ואז כיצד לבחור את מי?) להרחבה על כך ראו כאן. (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  דחיית נפש יחיד מפני רבים דחיית נפש יחיד מפני רבים (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  בירושלמי נקבע שאי אפשר להסגיר יחיד כדי להציל קבוצה גדולה. לכאורה  גם כאן העיקרון הוא שאין דחיית נפש אפילו לשם הצלת… בירושלמי נקבע שאי אפשר להסגיר יחיד כדי להציל קבוצה גדולה. לכאורה  גם כאן העיקרון הוא שאין דחיית נפש אפילו לשם הצלת הרבים. (צפיה בדעה במקור)
 • סתירה
  אפרים שרם

  בהמשך הירושלמי  יש מחלוקת אמוראים: ריש לקיש סובר שמותר להסגיר מי שממילא חייב מיתה. כנגדו, ר' יוחנן מרחיב וטוען מספיק… בהמשך הירושלמי  יש מחלוקת אמוראים: ריש לקיש סובר שמותר להסגיר מי שממילא חייב מיתה. כנגדו, ר' יוחנן מרחיב וטוען מספיק שהצביעו על אדם מסוים  כדי שיהיה מותר למסור אותו. בכל מקרה, לשיטת שניהם בכל זאת יש מצב שבו דוחים את נפש היחיד (למען הרבים). (צפיה בדעה במקור)