להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

 

האם עדיף לאכול פירות הקדושות  בקדושת שמיטה (כגון אוצר בי"ד )
או שמא עדיף פירות משנים אחרות (הקפאה משנה שישית או יבוא וכו')  ?