להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

 

לקראת השיעור של הרב רימון בהלכות שמיטה
השבוע

 

לכאורה , על פי הגמרא (כאן)
קיים איסור "לא תחנם" האוסר למכור לנכרי קרקע בארץ ישראל.

 

האם אין איסור זה שולל את היתר המכירה ?