להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

עמוד חכם

אודי ליאון

אודי ליאון

התוקף המשפטי של היתר המכירה

כיצד דואגים שהיתר המכירה יעמוד בחוקי התורה והמדינה?

איסור לא תחונם בשמיטה ?

האם אין איסור בהיתר המכירה?

פירות קדושת שביעית ?

האם עדיף להמנע מלאוכלם ולהעדיף פירות אחרים?

שימוש בתאריך נוצרי?

האם ניתן להתיר שימוש בתאריך כזה ?

פשטי מקראות השמיטה

תכני השמיטה במקראות השונים

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה

בסוגיא נלמד את עיקרי איסורי המלאכות בשנת השמיטה, הן מהתורה והן מדברי חכמים

תעדוף חולים במחלקות קורונה

כיצד לנהוג במחסור במיטות כאשר נאלצים לתעדף חולה אחד על חברו

דמו של מי אדום יותר?

סוגיית הגמרא והשלכותיה

הסוגיות התלמודיות

דיון וניתוח הסוגיות התלמודיות הקשורות לתעדוף החולים במצב של מחסור

דיון המשך במכונות הנשמה

דיון שהתפתח בעקבות הדיון המרכזי