להתחברות

בית מדרש סוגיא -המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פשטי מקראות השמיטה | עמוד דיון

תקציר

פשטי מקראות השמיטה

תכני השמיטה במקראות השונים

סיכום ביניים

בסוגיה זו ננתח את המקורות  השונים בתורה העוסקים בשמיטה .

נשווה את המטרות , האיסורים והמצוות השונות בכל אחד מהמקראות

ואת הקשר ביניהם

הדיון המורחב

בהמשך השיעור היום (יום שלישי)

x

לקראת השיעור ביום שלישי – יצרנו את העמוד של "פשטי המקראות" כאן
והעלינו את כל המקורות המקראיים אליהם הפנית .

רצינו להוסיף בעמוד הדיון בצד הלינקים למקורות שאלות מנחות לקראת השיעור

א. מה ההבדלים בין מטרות השמיטה לפי כל אחד מהמקורות ?
ב. מה ההבדלים בין איסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות ?
ג. האם ומהו הקשר בין המטרות לאיסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות

לימוד פשטי המקראות

לימוד פשטי המקראות

x

א. מה ההבדלים בין מטרות השמיטה לפי כל אחד מהמקורות ?

 

מטרות השמיטה

מטרות השמיטה

x

ב. מה ההבדלים בין איסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות ?

איסורי המלאכה

איסורי המלאכה

x

ג. האם ומהו הקשר בין המטרות לאיסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות

הקשר בין המטרות לאיסורים

הקשר בין המטרות לאיסורים