להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

הדיון העקרוני | עמוד דיון

תקציר

הדיון העקרוני

מהי מערכת השיקולים האמורה לנווט את המתכננים?

הצדק

הצדק

ההכרעה ההלכתית- מוסרית בכל מקרה לגופו

הכדאיות

הכדאיות

חייך קודמים

השיקול הכללי

השיקול הכללי

תועלת הציבור

תמצית

הדיון המורחב