להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

קורונה ביום כיפור | מקורות

מקרא (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

גאונים וראשונים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

אחרונים (2)

פוסקי זמננו (3)

אומדן לחישוב ספק פיקוח נפש

ציץ אליעזר ח"ח, סימן טו פרק ז אות א
המשך

אומדן לחישוב ספק פיקוח נפש

הרב ש"ז אוירבך, שמירת שבת כהלכתה פרק לב, הערה ב
המשך

הקלטה ומצגת שיעור

הרב יוסף צבי רימון
המשך

פסיקת הרב רימון (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מאמרים (1)

פרסומים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מקורות מדעיים ומחקריים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מאגרי מידע וסיכומים (2)