להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

דמו של מי אדום יותר? | מקורות

מקרא (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

חז"ל (2)

סומקא דדמך

תלמוד בבלי, פסחים כה:
המשך

גאונים וראשונים (2)

תוס' על סנהדרין ע"ד

תוס' על תלמוד בבלי סנהדרין עד:
המשך

הרמב"ם – קידוש ה'

רמב"ם הלכות יסודי התורה, פרק ה, הלכות א-ב:
המשך

אחרונים (2)

ר' חיים מבריסק

חידושי ר' חיים הלוי הלכות יסודי התורה פרק ה
המשך

המנחת חינוך

מנחת חינוך (רצ"ה-רצ"ו)
המשך

פוסקי זמננו (2)

פסיקת הרב רימון (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מאמרים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

פרסומים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מאגרי מידע וסיכומים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו