להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

חולה הנוטה למות | מקורות

מקרא (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

חז"ל (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

גאונים וראשונים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

אחרונים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

פוסקי זמננו (3)

פסיקת הרב רימון (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מאמרים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

פרסומים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מקורות מדעיים ומחקריים (1)

מסמך אקדמאים על תעדוף חולים

תגובת האקדמיה לנייר העמדה של משרד הבריאות בנושא תיעדוף הטיפול בחולים קשים בקורונה
המשך

מאגרי מידע וסיכומים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו