להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

חייך קודמים או סומקא דדמך? | מקורות

מקרא (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

חז"ל (5)

סומקא דדמך

תלמוד בבלי, פסחים כה:
המשך

לחיי שעה לא חיישינן

תלמוד בבלי, עבודה זרה כז:
המשך

דיני קדימויות

משנה, הוריות ג', ז-ח
המשך

הסדרן קודם לפלפלן

תלמוד ירושלמי, הוריות ג' ה
המשך

גאונים וראשונים (3)

תוס' על סנהדרין ע"ד

תוס' על תלמוד בבלי סנהדרין עד:
המשך

הרמב"ם – קידוש ה'

רמב"ם הלכות יסודי התורה, פרק ה, הלכות א-ב:
המשך

אחרונים (3)

ר' חיים מבריסק

חידושי ר' חיים הלוי הלכות יסודי התורה פרק ה
המשך

המנחת חינוך

מנחת חינוך (רצ"ה-רצ"ו)
המשך

פוסקי זמננו (8)

פסיקת הרב רימון (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מאמרים (1)

האם פיקוח נפש דוחה גזל

הרב מיכי אברהם שיטת רש"י
המשך

פרסומים (3)

DNR – נהלי החיאה

האם ומתי יש לנקוט פעולות (ויקיפדיה)
המשך

נייר עמדה לתעדוף חולים קשים

ועדה ציבורית לתעדוף בתקופת מגיפת הקורונה
המשך

מקורות מדעיים ומחקריים (1)

נייר עמדה לתעדוף חולים קשים

ועדה ציבורית לתעדוף בתקופת מגיפת הקורונה
המשך

מאגרי מידע וסיכומים (1)

נייר עמדה לתעדוף חולים קשים

ועדה ציבורית לתעדוף בתקופת מגיפת הקורונה
המשך